Azistasia: penanaman dan penjagaan, penanaman benih